Samsung QA65Q70TAKXXV 65in

29.400.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung QA65Q70TAKXXV 65in is 29.400.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    65 in

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 Mar 27 Thg5 28 Jul 28 Thg9 29 Nov 30 Thg1 02 Apr 02 Thg6 02 Aug $40128000 $36900400 $33672800 $30445200 $27217600 $23990000
26 Mar 27 Thg5 28 Jul 28 Thg9 29 Nov 30 Thg1 02 Apr 02 Thg6 02 Aug $40128000 $36900400 $33672800 $30445200 $27217600 $23990000
26 Mar 28 Jul 29 Nov 02 Apr 02 Aug $40128000 $36900400 $33672800 $30445200 $27217600 $23990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X