Samsung QA65Q60AAKXXV 65in

27.450.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung QA65Q60AAKXXV 65in is 27.450.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    65 in

Product info

Show more ∨

Price Trend

17 Jul 18 Thg7 19 Jul 20 Thg7 21 Jul 22 Thg7 23 Jul 23 Thg7 23 Jul $30513000 $29900400 $29287800 $28675200 $28062600 $27450000
17 Jul 18 Thg7 19 Jul 20 Thg7 21 Jul 22 Thg7 23 Jul 23 Thg7 23 Jul $30513000 $29900400 $29287800 $28675200 $28062600 $27450000
17 Jul 19 Jul 21 Jul 23 Jul $30513000 $29900400 $29287800 $28675200 $28062600 $27450000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X