Samsung QA65Q60AAKXXV 65in

26.400.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung QA65Q60AAKXXV 65in is 26.400.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    65 in

Product info

Show more ∨

Price Trend

17 Jul 23 Thg7 29 Jul 04 Thg8 10 Aug 16 Thg8 22 Aug 27 Thg8 02 Sep $30900500 $29900400 $28900300 $27900200 $26900100 $25900000
17 Jul 23 Thg7 29 Jul 04 Thg8 10 Aug 16 Thg8 22 Aug 27 Thg8 02 Sep $30900500 $29900400 $28900300 $27900200 $26900100 $25900000
17 Jul 29 Jul 10 Aug 22 Aug 02 Sep $30900500 $29900400 $28900300 $27900200 $26900100 $25900000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X