Samsung QA55Q95TAKXXV 55in

26.890.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung QA55Q95TAKXXV 55in is 26.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    55 in

Product info

Show more ∨

Price Trend

11 Mar 03 Thg5 26 Jun 18 Thg8 11 Oct 03 Thg12 26 Jan 19 Thg3 11 May $55653000 $49900400 $44147800 $38395200 $32642600 $26890000
11 Mar 03 Thg5 26 Jun 18 Thg8 11 Oct 03 Thg12 26 Jan 19 Thg3 11 May $55653000 $49900400 $44147800 $38395200 $32642600 $26890000
11 Mar 26 Jun 11 Oct 26 Jan 11 May $55653000 $49900400 $44147800 $38395200 $32642600 $26890000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X