Samsung QA55Q95TAKXXV 55in

29.890.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung QA55Q95TAKXXV 55in is 29.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    55 in

Product info

Show more ∨

Price Trend

11 Mar 28 Thg4 16 Jun 03 Thg8 21 Sep 08 Thg11 27 Dec 13 Thg2 02 Apr $55003000 $49900400 $44797800 $39695200 $34592600 $29490000
11 Mar 28 Thg4 16 Jun 03 Thg8 21 Sep 08 Thg11 27 Dec 13 Thg2 02 Apr $55003000 $49900400 $44797800 $39695200 $34592600 $29490000
11 Mar 16 Jun 21 Sep 27 Dec 02 Apr $55003000 $49900400 $44797800 $39695200 $34592600 $29490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X