Samsung QA50Q65TAKXXV 50in

★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Display

  • Kích thước màn hình
    50 in

Product info

Show more ∨

Price Trend

28 Mar 18 Thg5 08 Jul 28 Thg8 18 Oct 08 Thg12 28 Jan 20 Thg3 11 May $24628000 $21900400 $19172800 $16445200 $13717600 $10990000
28 Mar 18 Thg5 08 Jul 28 Thg8 18 Oct 08 Thg12 28 Jan 20 Thg3 11 May $24628000 $21900400 $19172800 $16445200 $13717600 $10990000
28 Mar 08 Jul 18 Oct 28 Jan 11 May $24628000 $21900400 $19172800 $16445200 $13717600 $10990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X