Samsung QA43LS05TAKXXV 43in

28.900.000Đ Từ Maingu Yen
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung QA43LS05TAKXXV 43in is 28.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    43 in

Product info

Show more ∨

Price Trend

28 May 24 Thg7 19 Sep 15 Thg11 11 Jan 09 Thg3 05 May 01 Thg7 28 Aug $30428000 $28900400 $27372800 $25845200 $24317600 $22790000
28 May 24 Thg7 19 Sep 15 Thg11 11 Jan 09 Thg3 05 May 01 Thg7 28 Aug $30428000 $28900400 $27372800 $25845200 $24317600 $22790000
28 May 19 Sep 11 Jan 05 May 28 Aug $30428000 $28900400 $27372800 $25845200 $24317600 $22790000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X