Samsung Galaxy M40 128GB

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Tính năng

  • Dual SIM
    Yes

Bộ nhớ

  • Internal storage size
    128 GB

Product info

X