Samsung DV90M5200QW

13.490.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung DV90M5200QW is 13.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

23 Nov 29 Thg1 05 Apr 11 Thg6 17 Aug 23 Thg10 29 Dec 05 Thg3 11 May $19538000 $16990400 $14442800 $11895200 $9347600 $6800000
23 Nov 29 Thg1 05 Apr 11 Thg6 17 Aug 23 Thg10 29 Dec 05 Thg3 11 May $19538000 $16990400 $14442800 $11895200 $9347600 $6800000
23 Nov 05 Apr 17 Aug 29 Dec 11 May $19538000 $16990400 $14442800 $11895200 $9347600 $6800000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X