Samsung DV90M5200QW

13.490.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung DV90M5200QW is 13.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

23 Nov 21 Thg1 20 Mar 18 Thg5 16 Jul 13 Thg9 11 Nov 09 Thg1 09 Mar $22038000 $18990400 $15942800 $12895200 $9847600 $6800000
23 Nov 21 Thg1 20 Mar 18 Thg5 16 Jul 13 Thg9 11 Nov 09 Thg1 09 Mar $22038000 $18990400 $15942800 $12895200 $9847600 $6800000
23 Nov 20 Mar 16 Jul 11 Nov 09 Mar $22038000 $18990400 $15942800 $12895200 $9847600 $6800000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X