Samsung DF60R8600CG

42.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung DF60R8600CG is 42.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Specifications

  • Dung lượng
    5.2 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Oct 21 Thg10 10 Nov 30 Thg11 20 Dec 09 Thg1 29 Jan 17 Thg2 09 Mar $44888000 $42990400 $41092800 $39195200 $37297600 $35400000
01 Oct 21 Thg10 10 Nov 30 Thg11 20 Dec 09 Thg1 29 Jan 17 Thg2 09 Mar $44888000 $42990400 $41092800 $39195200 $37297600 $35400000
01 Oct 10 Nov 20 Dec 29 Jan 09 Mar $44888000 $42990400 $41092800 $39195200 $37297600 $35400000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X