Sakura SA690GH

314.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Sakura
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sakura SA690GH is 314.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

01 Dec 28 Thg1 26 Mar 23 Thg5 20 Jul 16 Thg9 13 Nov 10 Thg1 09 Mar $1058000 $920200 $782400 $644600 $506800 $369000
01 Dec 28 Thg1 26 Mar 23 Thg5 20 Jul 16 Thg9 13 Nov 10 Thg1 09 Mar $1058000 $920200 $782400 $644600 $506800 $369000
01 Dec 26 Mar 20 Jul 13 Nov 09 Mar $1058000 $920200 $782400 $644600 $506800 $369000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X