Rinnai RB7002HCB

Bestseller
11.999.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Rinnai
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Rinnai RB7002HCB is 11.999.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam. This model is a bestseller in the Mặt bếp điện category.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X