Reetech RT9-BF-A/RC9-BF-A

5.890.000Đ Từ Dien Maythien Hoa
★★★★★
Nhà chế tạo: Reetech
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Reetech RT9-BF-A/RC9-BF-A is 5.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam. This model is among the most popular products in the Máy điều hòa & Bơm nhiệt category.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X