Rapido Turbo 3000D

2.083.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Rapido
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Rapido Turbo 3000D is 2.083.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

16 Mar 12 Thg5 09 Jul 04 Thg9 01 Nov 28 Thg12 24 Feb 23 Thg4 20 Jun $3490500 $3090400 $2690300 $2290200 $1890100 $1490000
16 Mar 12 Thg5 09 Jul 04 Thg9 01 Nov 28 Thg12 24 Feb 23 Thg4 20 Jun $3490500 $3090400 $2690300 $2290200 $1890100 $1490000
16 Mar 09 Jul 01 Nov 24 Feb 20 Jun $3490500 $3090400 $2690300 $2290200 $1890100 $1490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X