Philips HR2195

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Material & Colour

  • Màu
    Stainless steel

Jug

  • Dung lượng
    2 L

Product info

  • List date PriceMe
    17 Tháng Mười Hai 2015
  • Brand Category
X