Philips HR2108

789.000Đ - 910.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Philips
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    400 W

Product info

X