Philips HR2108

★★★★★
Nhà chế tạo: Philips
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    400 W

Other

  • Blade system
    1

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 05 Thg1 11 Mar 15 Thg5 20 Jul 23 Thg9 28 Nov 02 Thg2 09 Apr $1164000 $990400 $816800 $643200 $469600 $296000
01 Nov 05 Thg1 11 Mar 15 Thg5 20 Jul 23 Thg9 28 Nov 02 Thg2 09 Apr $1164000 $990400 $816800 $643200 $469600 $296000
01 Nov 11 Mar 20 Jul 28 Nov 09 Apr $1164000 $990400 $816800 $643200 $469600 $296000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X