Philips HR1643

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    700w W

Product info

X