Philips HR1607

1.352.000Đ - 1.590.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Philips
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    550w W

Product info

X