Philips HD4646

927.000Đ - 989.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Philips
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Dung lượng
    1.5 L

Power

  • Điện áp
    2400 W

Product info

X