Philips HD3132

★★★★★
Nhà chế tạo: Philips
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

 • Điện áp
  400 W

Capacity

 • Bowl capacity
  2 L

Material & Colour

 • Màu
  RED
 • Housing material
  STAINLESS STEEL

Product info

Show more ∨

Price Trend

23 Nov 21 Thg1 20 Mar 18 Thg5 16 Jul 13 Thg9 11 Nov 09 Thg1 09 Mar $1379000 $1199200 $1019400 $839600 $659800 $480000
23 Nov 21 Thg1 20 Mar 18 Thg5 16 Jul 13 Thg9 11 Nov 09 Thg1 09 Mar $1379000 $1199200 $1019400 $839600 $659800 $480000
23 Nov 20 Mar 16 Jul 11 Nov 09 Mar $1379000 $1199200 $1019400 $839600 $659800 $480000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X