Philips HD3119

784.000Đ - 1.400.000Đ từ 4 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Philips
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Philips HD3119 is 784.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 4 shops in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    2.0 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X