Philips HD2072

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    900w W

Product info

X