Philips FC6721

Sale!
4.490.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Philips
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Philips FC6721 is 4.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Power

  • Thời gian sạc
    5 h

Design

  • Dust capacity
    0.4 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

20 Nov 22 Thg1 26 Mar 28 Thg5 31 Jul 02 Thg10 05 Dec 07 Thg2 12 Apr $6501500 $5999200 $5496900 $4994600 $4492300 $3990000
20 Nov 22 Thg1 26 Mar 28 Thg5 31 Jul 02 Thg10 05 Dec 07 Thg2 12 Apr $6501500 $5999200 $5496900 $4994600 $4492300 $3990000
20 Nov 26 Mar 31 Jul 05 Dec 12 Apr $6501500 $5999200 $5496900 $4994600 $4492300 $3990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X