Pensonic PSR1001R

469.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Pensonic
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Pensonic PSR1001R is 469.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Colour

  • Màu
    Red

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X