Panasonic TH-40DS500V 40in

X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic TH-40DS500V 40in is 7.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Hiển thị

  • Loại hiển thị
    LED TV
  • Kích thước màn hình
    40 in

Các tính năng

  • Curved
    X No

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X