Panasonic SRW18G

X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic SRW18G is 319.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    1.8 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X