Panasonic NRF603GT

X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Dung lượng
    628 L

Power

  • Energy consumption
    497 kWh

Features

  • Loại
    Multi Drawer

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X