Panasonic NRDZ600GXVN

37.990.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NRDZ600GXVN is 37.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Multi Drawer
  • Dung lượng
    550 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X