Panasonic NRDZ600GKVN

32.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NRDZ600GKVN is 32.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    550 L

Features

  • Loại
    Side by Side Door

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 07 Thg1 14 Mar 20 Thg5 26 Jul 01 Thg10 07 Dec 11 Thg2 19 Apr $37763000 $34990400 $32217800 $29445200 $26672600 $23900000
01 Nov 07 Thg1 14 Mar 20 Thg5 26 Jul 01 Thg10 07 Dec 11 Thg2 19 Apr $37763000 $34990400 $32217800 $29445200 $26672600 $23900000
01 Nov 14 Mar 26 Jul 07 Dec 19 Apr $37763000 $34990400 $32217800 $29445200 $26672600 $23900000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X