Panasonic NRBV280GKVN

10.040.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NRBV280GKVN is 10.040.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    255 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

05 Nov 08 Thg1 13 Mar 16 Thg5 20 Jul 22 Thg9 26 Nov 28 Thg1 02 Apr $14355500 $13090400 $11825300 $10560200 $9295100 $8030000
05 Nov 08 Thg1 13 Mar 16 Thg5 20 Jul 22 Thg9 26 Nov 28 Thg1 02 Apr $14355500 $13090400 $11825300 $10560200 $9295100 $8030000
05 Nov 13 Mar 20 Jul 26 Nov 02 Apr $14355500 $13090400 $11825300 $10560200 $9295100 $8030000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X