Panasonic NRBL381WKVN

16.490.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NRBL381WKVN is 16.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    366 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

22 Nov 22 Thg1 23 Mar 23 Thg5 23 Jul 22 Thg9 22 Nov 21 Thg1 23 Mar $17365500 $16490400 $15615300 $14740200 $13865100 $12990000
22 Nov 22 Thg1 23 Mar 23 Thg5 23 Jul 22 Thg9 22 Nov 21 Thg1 23 Mar $17365500 $16490400 $15615300 $14740200 $13865100 $12990000
22 Nov 23 Mar 23 Jul 22 Nov 23 Mar $17365500 $16490400 $15615300 $14740200 $13865100 $12990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X