Panasonic NRBL381GKVN

★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

Price Trend

05 Nov 09 Thg1 15 Mar 19 Thg5 24 Jul 27 Thg9 02 Dec 05 Thg2 11 Apr $15503000 $14190400 $12877800 $11565200 $10252600 $8940000
05 Nov 09 Thg1 15 Mar 19 Thg5 24 Jul 27 Thg9 02 Dec 05 Thg2 11 Apr $15503000 $14190400 $12877800 $11565200 $10252600 $8940000
05 Nov 15 Mar 24 Jul 02 Dec 11 Apr $15503000 $14190400 $12877800 $11565200 $10252600 $8940000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X