Panasonic NRBL351WKVN

13.990.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NRBL351WKVN is 13.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

22 Nov 24 Thg1 27 Mar 29 Thg5 31 Jul 02 Thg10 04 Dec 05 Thg2 10 Apr $14632500 $13990400 $13348300 $12706200 $12064100 $11422000
22 Nov 24 Thg1 27 Mar 29 Thg5 31 Jul 02 Thg10 04 Dec 05 Thg2 10 Apr $14632500 $13990400 $13348300 $12706200 $12064100 $11422000
22 Nov 27 Mar 31 Jul 04 Dec 10 Apr $14632500 $13990400 $13348300 $12706200 $12064100 $11422000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X