Panasonic NRBL351GKVN

9.290.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NRBL351GKVN is 9.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

05 Nov 29 Thg1 24 Apr 18 Thg7 12 Oct 05 Thg1 01 Apr 24 Thg6 17 Sep $14840500 $13490400 $12140300 $10790200 $9440100 $8090000
05 Nov 29 Thg1 24 Apr 18 Thg7 12 Oct 05 Thg1 01 Apr 24 Thg6 17 Sep $14840500 $13490400 $12140300 $10790200 $9440100 $8090000
05 Nov 24 Apr 12 Oct 01 Apr 17 Sep $14840500 $13490400 $12140300 $10790200 $9440100 $8090000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X