Panasonic NRBL307P

X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NRBL307P is 5.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    296L L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X