Panasonic NRBL300GAVN

8.690.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NRBL300GAVN is 8.690.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    268 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 05 Thg1 11 Mar 15 Thg5 20 Jul 23 Thg9 28 Nov 01 Thg2 07 Apr $11165500 $10590400 $10015300 $9440200 $8865100 $8290000
01 Nov 05 Thg1 11 Mar 15 Thg5 20 Jul 23 Thg9 28 Nov 01 Thg2 07 Apr $11165500 $10590400 $10015300 $9440200 $8865100 $8290000
01 Nov 11 Mar 20 Jul 28 Nov 07 Apr $11165500 $10590400 $10015300 $9440200 $8865100 $8290000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X