Panasonic NR-TL381VGMV

New
13.590.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NR-TL381VGMV is 13.590.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    366 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

06 Jun 08 Thg6 10 Jun 12 Thg6 14 Jun 16 Thg6 18 Jun 19 Thg6 21 Jun $17840500 $16990400 $16140300 $15290200 $14440100 $13590000
06 Jun 08 Thg6 10 Jun 12 Thg6 14 Jun 16 Thg6 18 Jun 19 Thg6 21 Jun $17840500 $16990400 $16140300 $15290200 $14440100 $13590000
06 Jun 10 Jun 14 Jun 18 Jun 21 Jun $17840500 $16990400 $16140300 $15290200 $14440100 $13590000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X