Panasonic NR-TL351GPKV

New
13.090.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NR-TL351GPKV is 13.090.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    326 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

06 Jun 07 Thg6 08 Jun 09 Thg6 10 Jun 11 Thg6 12 Jun 13 Thg6 15 Jun $13090030 $13090020 $13090010 $13090000 $13089990 $13089980
06 Jun 07 Thg6 08 Jun 09 Thg6 10 Jun 11 Thg6 12 Jun 13 Thg6 15 Jun $13090030 $13090020 $13090010 $13090000 $13089990 $13089980
06 Jun 08 Jun 10 Jun 12 Jun 15 Jun $13090030 $13090020 $13090010 $13090000 $13089990 $13089980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X