Panasonic NR-F603GT-X2

70.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NR-F603GT-X2 is 70.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Multi Drawer
  • Dung lượng
    589 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

27 Jan 01 Thg2 06 Feb 11 Thg2 16 Feb 21 Thg2 26 Feb 03 Thg3 09 Mar $70990030 $70990020 $70990010 $70990000 $70989990 $70989980
27 Jan 01 Thg2 06 Feb 11 Thg2 16 Feb 21 Thg2 26 Feb 03 Thg3 09 Mar $70990030 $70990020 $70990010 $70990000 $70989990 $70989980
27 Jan 06 Feb 16 Feb 26 Feb 09 Mar $70990030 $70990020 $70990010 $70990000 $70989990 $70989980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X