Panasonic NR-F503GT-T2

59.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NR-F503GT-T2 is 59.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    491 L

Features

  • Loại
    Multi Drawer

Product info

Show more ∨

Price Trend

09 Apr 02 Thg6 26 Jul 18 Thg9 11 Nov 04 Thg1 27 Feb 22 Thg4 15 Jun $63140500 $59990400 $56840300 $53690200 $50540100 $47390000
09 Apr 02 Thg6 26 Jul 18 Thg9 11 Nov 04 Thg1 27 Feb 22 Thg4 15 Jun $63140500 $59990400 $56840300 $53690200 $50540100 $47390000
09 Apr 26 Jul 11 Nov 27 Feb 15 Jun $63140500 $59990400 $56840300 $53690200 $50540100 $47390000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X