Panasonic NR-BX421GPKV

New
18.090.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NR-BX421GPKV is 18.090.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    377 L

Features

  • Loại
    Bottom Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

25 May 27 Thg5 30 May 01 Thg6 04 Jun 06 Thg6 09 Jun 12 Thg6 15 Jun $18543000 $18090400 $17637800 $17185200 $16732600 $16280000
25 May 27 Thg5 30 May 01 Thg6 04 Jun 06 Thg6 09 Jun 12 Thg6 15 Jun $18543000 $18090400 $17637800 $17185200 $16732600 $16280000
25 May 30 May 04 Jun 09 Jun 15 Jun $18543000 $18090400 $17637800 $17185200 $16732600 $16280000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X