Panasonic NR-BV360WSVN

X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Dung lượng
    322 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X