Panasonic NI317

★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

General

  • Điện áp
    1000 W

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 05 Thg1 11 Mar 15 Thg5 20 Jul 23 Thg9 28 Nov 02 Thg2 09 Apr $196500 $175200 $153900 $132600 $111300 $90000
01 Nov 05 Thg1 11 Mar 15 Thg5 20 Jul 23 Thg9 28 Nov 02 Thg2 09 Apr $196500 $175200 $153900 $132600 $111300 $90000
01 Nov 11 Mar 20 Jul 28 Nov 09 Apr $196500 $175200 $153900 $132600 $111300 $90000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X