Panasonic NAV90FX1LVT

15.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NAV90FX1LVT is 15.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

28 Nov 25 Thg1 24 Mar 21 Thg5 19 Jul 15 Thg9 13 Nov 10 Thg1 09 Mar $17990500 $16990400 $15990300 $14990200 $13990100 $12990000
28 Nov 25 Thg1 24 Mar 21 Thg5 19 Jul 15 Thg9 13 Nov 10 Thg1 09 Mar $17990500 $16990400 $15990300 $14990200 $13990100 $12990000
28 Nov 24 Mar 19 Jul 13 Nov 09 Mar $17990500 $16990400 $15990300 $14990200 $13990100 $12990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X