Panasonic NAV90FG1WVT

★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

19 Nov 17 Thg1 17 Mar 15 Thg5 14 Jul 11 Thg9 10 Nov 08 Thg1 09 Mar $17505500 $15390400 $13275300 $11160200 $9045100 $6930000
19 Nov 17 Thg1 17 Mar 15 Thg5 14 Jul 11 Thg9 10 Nov 08 Thg1 09 Mar $17505500 $15390400 $13275300 $11160200 $9045100 $6930000
19 Nov 17 Mar 14 Jul 10 Nov 09 Mar $17505500 $15390400 $13275300 $11160200 $9045100 $6930000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X