Panasonic NAV10FX1LVT

14.890.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NAV10FX1LVT is 14.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

28 Nov 11 Thg2 26 Apr 10 Thg7 23 Sep 07 Thg12 20 Feb 06 Thg5 20 Jul $20440500 $19090400 $17740300 $16390200 $15040100 $13690000
28 Nov 11 Thg2 26 Apr 10 Thg7 23 Sep 07 Thg12 20 Feb 06 Thg5 20 Jul $20440500 $19090400 $17740300 $16390200 $15040100 $13690000
28 Nov 26 Apr 23 Sep 20 Feb 20 Jul $20440500 $19090400 $17740300 $16390200 $15040100 $13690000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X