Panasonic NAV10FG1WVT

★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

28 Nov 28 Thg1 30 Mar 30 Thg5 31 Jul 30 Thg9 01 Dec 01 Thg2 04 Apr $20008000 $17590400 $15172800 $12755200 $10337600 $7920000
28 Nov 28 Thg1 30 Mar 30 Thg5 31 Jul 30 Thg9 01 Dec 01 Thg2 04 Apr $20008000 $17590400 $15172800 $12755200 $10337600 $7920000
28 Nov 30 Mar 31 Jul 01 Dec 04 Apr $20008000 $17590400 $15172800 $12755200 $10337600 $7920000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X