Panasonic NAFS95V7

★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Top load
  • Loại
    Washing machine

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 02 Thg1 04 Mar 05 Thg5 06 Jul 06 Thg9 07 Nov 07 Thg1 09 Mar $11478000 $10090400 $8702800 $7315200 $5927600 $4540000
01 Nov 02 Thg1 04 Mar 05 Thg5 06 Jul 06 Thg9 07 Nov 07 Thg1 09 Mar $11478000 $10090400 $8702800 $7315200 $5927600 $4540000
01 Nov 04 Mar 06 Jul 07 Nov 09 Mar $11478000 $10090400 $8702800 $7315200 $5927600 $4540000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X