Panasonic NAFS16V7

★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Top load
  • Loại
    Washer

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    16.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 04 Thg1 09 Mar 12 Thg5 16 Jul 18 Thg9 22 Nov 26 Thg1 01 Apr $18990500 $17390400 $15790300 $14190200 $12590100 $10990000
01 Nov 04 Thg1 09 Mar 12 Thg5 16 Jul 18 Thg9 22 Nov 26 Thg1 01 Apr $18990500 $17390400 $15790300 $14190200 $12590100 $10990000
01 Nov 09 Mar 16 Jul 22 Nov 01 Apr $18990500 $17390400 $15790300 $14190200 $12590100 $10990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X