Panasonic NAFS14V7SRV

★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    14.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 02 Thg1 04 Mar 05 Thg5 06 Jul 06 Thg9 07 Nov 07 Thg1 09 Mar $17480500 $15890400 $14300300 $12710200 $11120100 $9530000
01 Nov 02 Thg1 04 Mar 05 Thg5 06 Jul 06 Thg9 07 Nov 07 Thg1 09 Mar $17480500 $15890400 $14300300 $12710200 $11120100 $9530000
01 Nov 04 Mar 06 Jul 07 Nov 09 Mar $17480500 $15890400 $14300300 $12710200 $11120100 $9530000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X