Panasonic NAFD12XR1LV

13.290.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NAFD12XR1LV is 13.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    12.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

05 Nov 08 Thg1 12 Mar 15 Thg5 18 Jul 20 Thg9 23 Nov 26 Thg1 01 Apr $14415500 $13290400 $12165300 $11040200 $9915100 $8790000
05 Nov 08 Thg1 12 Mar 15 Thg5 18 Jul 20 Thg9 23 Nov 26 Thg1 01 Apr $14415500 $13290400 $12165300 $11040200 $9915100 $8790000
05 Nov 12 Mar 18 Jul 23 Nov 01 Apr $14415500 $13290400 $12165300 $11040200 $9915100 $8790000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X