Panasonic NAFD12VR1BV

★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    12.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

05 Nov 11 Thg1 19 Mar 25 Thg5 01 Aug 07 Thg10 14 Dec 19 Thg2 27 Apr $15140500 $14490400 $13840300 $13190200 $12540100 $11890000
05 Nov 11 Thg1 19 Mar 25 Thg5 01 Aug 07 Thg10 14 Dec 19 Thg2 27 Apr $15140500 $14490400 $13840300 $13190200 $12540100 $11890000
05 Nov 19 Mar 01 Aug 14 Dec 27 Apr $15140500 $14490400 $13840300 $13190200 $12540100 $11890000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X