Panasonic NAFD12VR1BV

14.490.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Panasonic
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Panasonic NAFD12VR1BV is 14.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    12.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

05 Nov 09 Thg1 14 Mar 18 Thg5 22 Jul 25 Thg9 29 Nov 01 Thg2 06 Apr $15103000 $14490400 $13877800 $13265200 $12652600 $12040000
05 Nov 09 Thg1 14 Mar 18 Thg5 22 Jul 25 Thg9 29 Nov 01 Thg2 06 Apr $15103000 $14490400 $13877800 $13265200 $12652600 $12040000
05 Nov 14 Mar 22 Jul 29 Nov 06 Apr $15103000 $14490400 $13877800 $13265200 $12652600 $12040000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X